Disclaimer

Vlondervloeren.nl B.V.

Alhoewel Vlondervloeren.nl B.V. ernaar streeft dat de informatie op haar website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, is zij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van deze website en/of daaraan verbonden externe sites. Vlondervloeren.nl B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik dat u maakt van de informatie op onze website komt voor uw eigen risico. Vlondervloeren.nl B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

In geen enkel geval is Vlondervloeren.nl B.V. aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website. Daarnaast is Vlondervloeren.nl B.V. niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website. Het auteursrecht op deze website is voorbehouden. 

De informatie die u ter beschikking wordt gesteld, mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik, waaronder de commerciële exploitatie van deze informatie, is niet toegestaan. Voor zover onze website hyperlinks bevat naar andere websites, staat Vlondervloeren.nl B.V. niet in voor de beschikbaarheid van deze websites. Evenmin is zij aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Vlondervloeren.nl B.V. kan de informatie op deze website herzien zonder aankondiging. Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van toepassing.

    GRATIS OFFERTE VERHUUR

    Klik hier voor verkoop

    Begindatum

    Einddatum

    Afleveradres afwijkend van bovenstaande adresgegevens?